Nga lấy tên vùng ly khai Ukraine đặt cho tòa nhà sứ quán Mỹ

Khu vực đặt Đại sứ quán Mỹ tại Nga có địa chỉ mới là Quảng trường Cộng hòa Nhân dân Donetsk, theo tên của một trong hai vùng ly kha...